Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe - profilaktyka, diagnostyka i leczenie” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe - profilaktyka, diagnostyka i leczenie” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe – profilaktyka, diagnostyka i leczenie”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Choroby nowotworowe – profilaktyka, diagnostyka i leczenie”

Poznań/online, 28 kwietnia 2021 r.
 

Przedłużona rejestracja trwa do 20 kwietnia 2021 r.

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL z ogromną przyjemnością zaprasza Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową “Choroby nowotworowe – profilaktyka, diagnostyka i leczenie”, która odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku w Poznaniu.

Choroby nowotworowe są drugą co do częstości, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów w krajach Unii Europejskiej. Jedną z szans na zmianę tej sytuacji jest zwiększenie częstości przypadków wykrycia choroby na wczesnym etapie jej rozwoju. Osiągnięcie tego celu jest możliwe m.in. poprzez lepsze zrozumienie i pogłębienie wiedzy na temat chorób nowotworowych. Niewątpliwie ważne jest skuteczne leczenie wszystkich przypadków, niezależnie od zdiagnozowanego stadium zaawansowania. Pomimo wielu sukcesów na tym polu, konieczne jest ciągłe pogłębianie wiedzy, jak również poszukiwanie nowych i efektywnych sposobów leczenia. Zapraszamy do wspólnej dyskusji, podzielenia się doświadczeniami i zgłaszania prac poruszających zagadnienia związane z chorobami nowotworowymi.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe – profilaktyka, diagnostyka i leczenie” to wydarzenie, którego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu badaczy naukowo zajmujących się chorobami nowotworowymi. Podczas Konferencji będziemy poruszać tematy związane z kancerogenezą, diagnostyką i leczeniem nowotworów oraz nowymi substancjami o właściwościach przeciwnowotworowych.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych, a także zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej. Konferencja kierowana jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz lekarzy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką chorób nowotworowych.

Wierzymy, że ogólnopolski charakter Konferencji pozwoli na wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy badaczami, a nawiązane relację przyczynią się do zawiązania międzyuczelnianych kooperacji prowadzących do poprawy poziomu opieki i leczenia pacjentów onkologicznych oraz opracowania nowych metod walki z nowotworami.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

🎬 zobacz zapowiedź, kliknij play


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz – Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu
Tytuł wystąpienia: Immunoterapia – przełom w leczeniu chorych na nowotwory

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska – Zakład Radioterapii, Katedra Onkologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Miejsce terapii celowanych w leczeniu nowotworów litych

dr n. med. Marta Łuczyk – Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

Facebook