Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe - profilaktyka, diagnostyka i leczenie” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe - profilaktyka, diagnostyka i leczenie” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe – profilaktyka, diagnostyka i leczenie” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe - profilaktyka, diagnostyka i leczenie”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Choroby nowotworowe – profilaktyka, diagnostyka i leczenie”

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby nowotworowe – profilaktyka, diagnostyka i leczenie” odbyła się 28 kwietnia 2021 roku w formie online. Celem wydarzenia było zgromadzenie w jednym miejscu badaczy naukowo zajmujących się chorobami nowotworowymi. Ogólnopolski charakter Konferencji pozwolił na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy badaczami, a nawiązane relację przyczynią się do zawiązania międzyuczelnianych kooperacji prowadzących do poprawy poziomu opieki i leczenia pacjentów onkologicznych oraz opracowania nowych metod walki z nowotworami.

Goście Honorowi:

  • prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz – Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu

Tytuł wystąpienia: Immunoterapia – przełom w leczeniu chorych na nowotwory

  • dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska – Zakład Radioterapii, Katedra Onkologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Miejsce terapii celowanych w leczeniu nowotworów litych

Komitet Naukowy:

o dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Radioterapii, Katedra Onkologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

o prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz, Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu

o prof. dr hab. n. med. Iwona Wertel, Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

o dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

o dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

o dr Magdalena Mizerska-Kowalska, Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

o dr n. med. Marcin Rząca, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

 

Komitet Organizacyjny:

– Beata Bujalska – Kamil Maciąg
– Ewelina Chodźko – Monika Maciąg
– Alicja Danielewska – Izabela Mołdoch-Mendoń
– Monika Iwaniuk – Konrad Skrzątek
– Joanna Jędrzejewska – Marcin Szklarczyk
– Kinga Kalbarczyk – Paulina Szymczyk
– Joanna Kozłowska

Patronat Honorowy:

  • Prezydent Miasta Poznań,
  • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
  • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

Patronat Medialny:

  • TV Student,
  • MedTube.net,
  • Medinwestycje.pl.


Organizator

Facebook