Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe - profilaktyka, diagnostyka i leczenie” Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe - profilaktyka, diagnostyka i leczenie” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe – profilaktyka, diagnostyka i leczenie” Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe - profilaktyka, diagnostyka i leczenie”

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska
Zakład Radioterapii, Katedra Onkologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz
Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Iwona Wertel
Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Agnieszka Bartoszek
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Magdalena Mizerska-Kowalska
Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med. Marcin Rząca
Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook